سایت عکاسی

حضور عکاسان ایرانی در مسابقه‌ها و جشنواره‌های بین‌المللی خارجی در طی چند سال گذشته رشد صعودی داشته و عکاسان و علاقه‌مندان بسیاری به صورت انفرادی یا سازمان یافته با ایجاد گروه و کلوپ و سایت و تشکل‌های مختلف در مسابقه‌ها و جشنوارهای عکاسی خارجی حضور یافته‌اند.این حضور گسترده همراه با راهیابی تعداد زیادی از آثار عکاسان ایرانی به این مسابقه‌ها و در مواردی کسب مقام‌های برتر بوده است.
سایت عکاسی از ابتدای فعالیت خود با اطلاع از راهیابی آثار عکاسان ایرانی به مسابقه‌های مختلف در سراسر دنیا که عموما از طریق خود عکاسان اطلاع رسانی می‌شد، این موفقیت‌های بین‌المللی را در بخش اخبار سایت منعکس می‌کرد.
از حدود یک سال و نیم پیش این رویه اطلاع رسانی در خصوص راهیابی و موفقیت‌های عکاسان کشورمان در مسابقه‌ها و جشنواره‌های خارجی به یک مشکل و معضل برای سایت عکاسی تبدیل شد، آن‌گونه که چالش‌های بسیاری را برای سایت ایجاد کرد و این روند تا به آنجا پیش رفت که سایت عکاسی به ناچار مجبور شد از انتشار این اخبار منصرف شود.
این چالش از آنجا آغاز شد که با انتشار خبری از این موفقیت‌ها، با تماس‌های دیگر شرکت‌کنندگان آن مسابقه مبنی بر حضور آنان و عدم انعکاس نام این دسته از عکاسان در متن تنظیم شده‌ی ارسالی توسط عکاس روبرو می‌شدیم که ضمن کاستن از وجاهت خبر، ما را نیز به جانبداری متهم می‌کرد.
طبیعی است که تشکل‌های فعال در این زمینه در خبرهای ارسالی فقط اسامی اعضاء خود را منتشر ‌کنند و توجه یا اطلاعی از کم و کیف حضور دیگر عکاسان ایرانی حاضر در آن مسابقه نداشته باشند.
سایت عکاسی برای برطرف کردن این مشکل راهکارهای بسیاری را دنبال کرد تا از یک‌سو به درج و اطلاع رسانی این موفقیت‌ها بپردازد و از سوی دیگر به دلیل جامع نبودن اخبار ارسالی توسط عکاس، از جانبداری از افرادی خاص مبرا گردد.
حال با توجه به افزایش چشمگیر حضور عکاسان ایرانی در مسابقه‌های بین المللی، سایت عکاسی با راه اندازی این بخش مستقل آماده انتشار اخبار راهیابی و موفقیت عکاسان ایرانی در این مسابقه‌ها است. محتوای مطالب این بخش فقط توسط عکاسان و تشکل‌های فعال در این زمینه و با درج نام کامل و نشانی الکترونیکی فرستنده خبر تدوین می‌شود و سایت عکاسی هیچ مسئولیتی در قبال صحت و سقم یا جامع بودن این اخبار به عهده نمی‌گیرد.